İçerik Editörü Ne Yapar?

İçerik Editörü Ne Yapar

Yeni nesil iş alanlarından biri olan içerik editörü internet dünyasının fenomenidir. Pazarlama ve reklam çalışmalarının büyük bir kısmının internete kayması ile bilinirliği daha da artmıştır. Çünkü ister kurumsal isterse bireysel bir web siteniz olsun kaygınız daha fazla ziyaretçi çekmektir. Durum böyle olunca bu içeriklerin hazırlanması yeni bir iş kolunun doğmasına vesile olmuştur. Peki web sitenizi muadillerinden bir adım öne geçirme potansiyeline sahip içerik editörü hakkında bilgi sahibi misiniz?

İçerik Editörü Nedir? Kimdir?

İçerik Editörü Nedir? Kimdir?

İnternet mecrasına bir defa katıldıysanız ister istemez oradaki kavramlar hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Çünkü iş ilanlarından, forumlara, bilgi içeriklerinden, marka çalışmalarına kadar hepsine ait yeni birçok kavram gelişti. İşte “içerik editörü nedir?” sorusu da bu kavramları merak edenlerin sorduğu sorular arasındadır. Bunun yanında hayatın her alanında boy gösteren içeriklerin reklam ve pazarlamadaki değeri de yıllar içinde test edildi ve anlaşıldı. İşte içerik editörü doğru içeriklerin üretilmesini, düzenlenmesini ve uygun formatta yayınlanmasından sorumlu kişidir.

İçerik editörü; bilgi, ürün veya hizmet sunan web sitelerine daha fazla ziyaretçi çekme amacıyla içerikler hazırlar. Hedef kitleye hitap edecek tarzda bir içerik hazırlamak için gerekli SEO çalışmalarını planlar. Ardından araştırma yaparak son duruma getirdiği içeriği kullanıcıya servis eder. Bunun yanında hazırladığı bu içeriklerle web sitesinin rakiplerinden bir adım öne geçmesini sağlar. Çünkü milyonlarca siteye içerik girildiği düşünüldüğünde bunlar arasında aramalarda ilk sıralara tırmanmak önemlidir. Bu kapsamda Google algoritmalarının istediği şekilde içerikler hazırlayan kişi içerik editörüdür.

Bir web sitesinin marka bilinirliği ve dolayısıyla sürdürebilir firma başarısında oynadığı rol tartışılmazdır. Dolayısıyla bu noktada bir web sitenin trafik geri dönüşünü sağlamanın yolu da içeriklerdir. Editörler hazırladığı içerikler ile bu trafik geri dönüşünü sağlar. Dolayısıyla kullanıcı ve potansiyel müşterileri web sitesine çekerek satın alma yolculuğuna davet eder. İşte bu sebepten dolayı bir içerik editörü kurumsal veya bireysel web sitelerine müşteri kazandırmaktadır.

İçerik Editörü Ne İş Yapar?

İçerik Editörü Ne İş Yapar?

Günümüzde 7’den 77’ye herkes internete taşındı. Alışverişler, organizasyonlar, bilgi arayışları, tanışmalar, iş aramaları vb. gibi hemen hemen her aktivasyon internette görülür oldu. Durum böyle olunca bir firma veya birey pazarlamaya çalıştığı ürün veya hizmet için yeni teknikleri geliştirdi. İşte içerik editörü aslında sizin gizli pazarlamacınız. Çünkü sizin web sitenizi aramalarda öne çıkartarak potansiyel müşteriyi sitenize çeker. Hani eski usul pazarlama tekniklerindeki gibi adeta “Gelllll” diye müşterilerinize seslenir. “İçerik editörü ne iş yapar?” diye tam manasıyla öğrenmek istiyorsanız şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Düzenli olarak yeni içerik fikrinin üretilmesi.
 • Birçok kaynak üzerinde araştırma yapılması.
 • Yayın yapılacak siteye göre uygun dillerle içerik üretilmesi.
 • İçeriği besleyecek görseller seçilmesi.
 • Uygun olan formata göre yayın yapılması.
 • İçeriğin yayınlanmasından sonra geri dönüş trafiğine göre cevap verilmesi.

Bir içerik editörünün yaptığı işler genel anlamda bu şekilde ifade edilse de çalıştığı kuruma, iş pozisyonuna ve yaptığı anlaşmaya göre değişir. Yani bir içerik editörü içeriğin yazılmasından yayınlanmasına kadar her aşamayı kendisi takip eder. Diğer yandan başka bir içerik editörü yazarların yazdığı içerikleri kontrol ederek yayına hazır hale getirir. Ayrıca yayınlanan içeriği farklı satış kanallarına bağlayarak daha fazla müşteri çekebilir.

Bunun yanında birçok yazarın bulunduğu ekibin başındaki bir editör, yazarların günlük yazı başlıklarını ve performanslarının takibini de yapması gerekir. Ayrıca SEO’ya ve hedef kitleye hitap eden yazılar yazabilmesi için yazarların gelişim olarak desteklenmesine yardımcı olur. Böylelikle hem istenen kalitedeki yazıların çıkarılmasını hem de ekip ruhunun yaşatılmasını sağlar. Bunun yanında bir editör freelancer veya örgün olarak bir firmada çalışma imkânı bulur. Ancak her iki şekilde de iş etiğine uyulması kalite açısından şarttır.

İçerik Editörünün Görevleri Nelerdir?

İçerik Editörünün Görevleri Nelerdir?

Yukarıdaki başlıkta da ifade ettiğimiz gibi içerik editörlerinin görevleri birçok kritere göre farklılıklar gösterir. Resmi bir eğitim zorunluluğu bulunmayan bu yeni nesil mesleği yapmak için kişilerin bazı temel özelliklere ve yetkinliklere sahip olması gerekir. Mesela yazı yazma kabiliyeti olan bir kişi SEO içerik editörlüğü sertifika programlarını tamamlayarak bu mesleğe dair yetkinlikler kazanır. İçerik editörlerinin sahip olması gereken özellikleri kısaca şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Yazılı anlatım konusunda kabiliyetli olmalı.
 • Analitik düşünme yetisine sahip olmalı.
 • İhtiyaç ve hedef analizi yapılmalı.
 • Üretken kişilik yapısına sahip olmak gerekir.
 • Araştırmayı, okumayı ve yazmayı sevmeli.
 • Temel dilbilgisi kurallarına hâkim olmalı.
 • Kendisi geliştirmeyi ilke edinmeli.
 • Disiplinli olmalı.
 • İçerik araştırma, yazma ve yayına alacak şekilde bilgisayar programları kullanmayı bilmeli.

İçerik editörlüğünü günümüzde bir meslek olarak seçen birçok kişi bulunmaktadır. Farklı bölümlerden mezun olmuş bu kişiler gerekli özellikleri sağlıyor ve yetkinlik ediniyorsa içerik editörü olma şansı yakalar. Bunun yanında bu durum pek çok kişinin seçimine uygun olması yüzünden iş bulma zorluğu getirir. Ancak milyonlarca web sitesine her gün düzenli giriş yapıldığı düşünüldüğünde geniş bir iş alanıdır.

İçerik editörlerinin görevleri her ne kadar değişse de genel olarak şu şekildedir:

 • Düzenli olarak içerik oluşturmada görevli yazarlara dair planlama yapmak ve takip etmek.
 • Şayet yazarlığı kendisi yapıyorsa yeni içeriğe dair fikir üreterek yazmak.
 • Yazar kadrosunun veya kendi yazdığı içeriği son duruma getirecek kontrolleri yapmak.
 • Web sitesinin hizmet veya ürününe dair pazarlama fikri üretirken, farklı içerik fikirleri üretmek.
 • Üretilen içeriklerin özgün olup olmadığını kontrol etmek.
 • Markanın hedef kitlesine dair pazar analizi yapmak.
 • Yaptığı analizler doğrultusunda hazırlanan içeriği desteklemek için görsel seçmek.
 • İçeriği yayına almak.
 • Web sitesinin trafiğini takip etmek.
 • Yeni trendlere dair farklı kanallardan araştırmalar yapmak.
 • Yayına alınan içeriğin diğer pazarlama kanallarına bağlamak ve etkisini ölçmek.

Söz konusu bu görevleri yerine getirirken SEO’ya uyumlu olması temel kriterlerden biridir. Aksi takdirde yapılan tüm çalışmalar boşa çıkar.

İçerik Editörleri Nerelerde İş İmkânı Bulabilir?

İçerik Editörleri Nerelerde İş İmkânı Bulabilir?

Gerekli yetkinlikleri kazanarak ve etkin bir dil kullanarak kaliteli içerikler üreten içerik editörleri için her zaman iş imkânı vardır. Bunun yanında içerik editörlerine dair kamuda ayrılan bir pozisyon bulunmadığı için değeri pek bilmemektedir. Çünkü istihdam alanları sadece özel sektörle sınırlıdır. Eğer sizde yazmayı seviyor ve içerik editörlüğü için gerekli yetkinliklerinizin olduğu düşünüyorsanız severek yapabileceğiniz bir iştir. İçerik editörlerinin çalışma alanlarından bazıları şu şekildedir:

 • İnternet gazeteleri
 • İnternet haber siteleri
 • Blog siteleri
 • Farklı alanlardaki internet siteleri
 • İçerik ajansları
 • Firmaların sosyal medya yönetimleri

Özellikle son dönemlerde iş ilanları arasında kayda değer bir yer edinen içerik editörü firmalarda daimî personeller arasına da alındı. Yurtdışı dahil iş bulma imkânı sunan bu genç meslek; yatırım, tekstil, otomotiv, sağlık gibi hemen hemen her sektördeki firma departmanlarında olması gerekir. Bunun yanında gün geçtikçe de içeriğin marka bilinirliğine katkıları daha fazla anlaşıldıkça değeri artacak gibi duruyor. Dijital dünyada söz sahibi olmak isteyen her kişi ve kurum tek tek gerekli donanımları ve kadroları edinmelidir. İşte içerik editörü de bu anlamda sürekli gelişen bir meslek olarak her geçen gün yıldızını parlatıyor.

Son Gönderiler

Kitle Toplumu Teorisi Nedir?

Kitle toplumu teorisi, 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır. Ve özellikle medyanın toplum üzerindeki etkilerini inceleyen bir iletişim teorisi çerçevesidir. Bu

Bize Ulaşın
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?