Kobi İçerik Üretimi

Mikro işletmelerin sesi ‘büyük’ içeriklerle duyulsun! Küçük ve orta ölçekli, 250 kişiden daha az çalışanı olan işletmeler ‘kobi’ adını alır. Dijital pazarın küçük üyeleri olan bu işletmeler kobi içerik üretimi ile kendilerinden daha ‘büyük’ bilinirlik kazanma şansı ile tanışır.

kobi içerik üretimi

Kobi içerik üretimi; dijital pazara yeni dahil olan mikro işletmelerin görünürlük kazanmasını sağlayan bir hizmettir. Bu hizmet sayesinde kobiler katıldıkları yeni pazarlama dünyasında kendilerini kabul ettirme imkanı bulur.

Geleneksel pazarda bir kobi işini özenli yaparsa olduğu bölgede iyi bir bilinirliğe sahip olur. Peki ya dijital pazarda bu durum nasıl yansıma bulur? Kocaman, bir sürü vitrinin olduğu ve sonu gözükmeyen bir ortam hayal edin… Burası dijital pazar. Sanal ayaklarınızı internet zeminine basın ve gezin. Nereye gideceksiniz?

Seçenek sonsuz. Tabi bu siz tüketici konumunda olduğunuzda geçerli. Eğer o tezgahlardan biri size aitse işler başkalaşır. Çünkü bu sefer amaç internette dolanmak değil, sanal ayakların size doğru gelmesini sağlamaktır. İçerik pazarlama da kobinin sesini pazarda duyurup kullanıcıları kendisine çeken hamledir.

Fakat bunun için öncelikle kobinin dijital pazara adım atması gerekir. İnsanlar artık internette zamanlarını geçirmekte, tatmaktadır. Dolayısıyla sanal adımlar fiziki adımlardan daha fazla atılır. Bu yüzden kobinizin başarıyı yakalayacağı yer artık dijital dünyadır. İşletmenizin küçük olması onun değerini belirlemez, önemli olan hedef kitleye sunduğu hizmetin kalitesidir. Dijital pazarda bu değeri, kaliteyi sergilemek için ise içerik pazarlaması kobinin ihtiyaç duyduğu şeydir. Doğru içerikler kobinin ‘Buradayım, beni görmeye alış!’ demesinin yoludur. Kobilerin dijital pazara adapte olması biraz zaman alır. Gelenekselin sınırlı dünyasını ezbere bilen kobi uçsuz bucaksız dijitalde adımını nereye atacağını, hedef kitlesine nasıl sesleneceğini şaşırır.

Bu noktada içerik pazarlama danışmanlığı devreye girer. Kobi içerik üretimi sırasında kobiye gereken her içeriği şık bir biçimde sunan içerik ajansları danışmanlık konusunda da yardımcı olur. Bir sokak arasında, bir caddede yer alan mikro işletmenizin dijitalin kocaman dünyasına girmeye karar verdiğinde içerikleriyle yanında olan Yaratıcı Metin Yazarı sesinizi ‘büyük’ içeriklerle duyuracak! Kobinizin içeriğin ‘yaratıcı’ tarafı ile tanışmasına ve sanal ayakların koşarak sizi ulaşmasına izin verin!

Kobi İçerik Üretimi ve Hedef Kitle İlişkisi

kobi içerik üretimi ymy

Birinin ilgisini çekmek için ne yaparsınız? Elinizdeki ürünü kime, ne zaman satacağınızı nasıl bilirsiniz? Kobiler geleneksel pazarda hayatlarını bir rutin ile sürdürür. Kemik kitleleri ve onların tükettiği ürünler sayesinde olduğu yeri korur. Ama daha ileri gidemez. Dijital pazar ile de küçük işletmeler eski cazibelerini kaybeder. Bu yüzden dijitalleşerek yeni pazarlama dünyasına ‘Merhaba!’ derler. Kobi içerik üretimi de mikro işletmenin bu pazarda bocalamadan ilerlemesi için vardır.

Dijital pazarda hedef kitle ‘kelimeler’ kadar çok ve farklıdır. Kobinin hitap ettiği kitleye ürününü sunmadan önce onu tanıması gerekir, bu tanışıklık içerik üretimi açısından da önemlidir. Bir kobi insanlara ‘Ben kimim, ne yapıyorum?’ sorusunun cevabını vermeden evvel ‘Siz kimsiniz, ben sizin için ne yapabilirim?’ sorusuna yanıt bulmalıdır. Geleneksel pazarda hedef kitle kobinin peşindedir. Fakat dijitalde bu tam tersidir. Birçok rakibin olduğu pazarda kobinin ‘büyük’ adımlar atarak hedef kitleyi yakalaması elzemdir.

Kitlenin kim olduğunu, neye ihtiyaç duyduğu, neyi neden kullandığı ya da kullanmadığı kobinin pazardaki yolunu, dolayısıyla kendisini temsil edecek içerikleri de şekillendirir. Web sitesi kobinin dijitaldeki vitrinidir. Bu vitrinde sunduğu ürün ve hizmetler gibi içeriklerin de hedef kitleye hitap etmesi şarttır. İçerik, kobinin dijital pazarda var olduğunu, burada kalacağını ifade eder. Kobinin bulunduğu kulvara göre web sitesinde blog, hizmet yazıları, sık sorulan sorular gibi içerikler hazırlanır.

Dijitalin önemli bir ayağı olan sosyal medya için de ayrıca içerik üretilir. Dijitalleşme sürecini en verimli şekilde geçirmek isteyen bir kobinin sosyal medyada aktif olması gerekir. Bütün bunların etkileyici bir şekilde yapılması ve kobiye katkı sağlaması için de kobi içerik üretimine ihtiyaç vardır.

Hedef kitleyi tanıyıp, dijital pazara adapte olmak isteyen kobiler içerik pazarlaması sayesinde yabancısı olduğu dünyaya alışır, burada boy göstermeye başlar. Peki sahiden kobinin içerik üreterek pazarda yer kazanması mümkün mü?

Mümkün! Yeter ki içerikleri işleyen kalem satırlara kalite ve özgünlük armağan etsin!

Dijital Pazarda Kobi İçerik Üretiminin Rolü

dijital pazarda kobi

Kendi sınırlarını aşıp daha fazla insanı selamlamaya karar vermek kobiler için ‘büyük’ bir yeniliktir. Kobi içerik üretimi dijital evrim geçiren kobilerin bu pazardaki kimliğini kaliteli bir şekilde sunan bir hizmettir.

Hedef kitle meraklıdır. Pazarda tüketici olarak bulunmasına karşın ne olup bittiğini öğrenmek ister. Sanal adımlarını atacağı noktanın buna değip değmeyeceğini keşfetmek için bir arzu duyar. Pazarın taze üyesi kobilerin yapması gereken şey de ‘Evet, ben buna değerim.’ diye haykırmak ve potansiyel müşteriyi çekmektir. İçerik kobinin bunu yapabilmesi için ihtiyacı olan şeydir.

İçerik sayesinde kobi tüketiciye neden pazarda yer aldığını, onun ürün ve hizmetlerini neden kullanması gerektiğini anlatır. Mikro işletmesinin kimliğini içerikle ‘büyük’ bir şekilde sunar. İçerik üretimi dijital pazarlamanın bir parçasıdır. Markaların sözcüsü olan içerikler aynı zamanda bir ürün, bir reklam, bir davetiyedir. Kobilerin de bunlardan faydalanarak devasa pazarda kendisine yer edinmesi gerekir.

Bir içeriğin ‘büyük’ olması için satırlarca yazılmış olması şart değildir. İçeriğin pazardaki rolü uzunluğuyla değil, kalitesiyle ölçülür. Kobinin pazarda kabul görmesi için üretilen içeriklerin her biri kobinin özellikleriyle çizilir, hedef kitlenin kriterleriyle tasarlanır. Dijitalin kurallarına göre yoğurulur. Böylece ortaya çıkan içerik her detayı özenle ele almış, kalite sunan, yaratıcı bir içerik olmuş olur.

Az sermaye, çok emek ile ticarette varlığını gösteren kobiler dijitalde birçok avantaja sahiptir. Daha az masraf yaparak ‘büyük’ başarılar elde etme şansı vardır. Kobinizin dilini benimseyen, hedef kitlenize nasıl hitap edeceğini bilen içeriklerin imzası bu ‘büyük’ başarıların altına atılır. Küçük ve orta ölçekli her işletmenin dijitalde kendisini etkileyici ve doğru bir şekilde tanıtması için blog yazıları, hizmet metinleri, infografik gibi görseller, sosyal medya post altı metni gibi birçok içerik türü rol üstlenir. Bu içerik türlerinin her biri kobiyi anlaşılır fakat etkileyici bir biçimde hedef kitleye göstermek için kullanılır.

İçerik, kobiye farklı metin, görsel ve video türleri ile hizmet eden önemli bir unsurdur. Kobinin sayısız sanal ayağın dolaştığı kocaman pazarda hayatta kalıp başarı kazanması içerik sayesindedir. Küçük işletmelerin devasa başarıları kucaklamasında içeriklerin rolü ‘büyüktür.’

Blog İçerikleri

‘Bu ürünü alıp ne yapacağım?’ ya da ‘Bu hizmet benim ne işime yaracak?’ gibi soruları ortadan kaldıran içerikler blog yazılarıdır. Kobinin pazarladığı ürün ve hizmetlere dair hazırlanan blog içerikleri bunların ne olduğunu, nasıl kullanıldığını, neden tercih edildiğini yalın fakat etkileyici bir dille anlatır. Örneğin kobiniz bir nevresim pazarlaması yapıyor ise bu nevresimlere dair yazılan blog yazıları müşterileriniz için aydınlatıcı bir görev üstlenir.

Hizmet İçerikleri

Kobinizin hedef kitlesine sunduğu her hizmetin detaylı, etkileyici bir şekilde anlatıldığı içerik türü hizmet yazısı adını alır. ‘Yaratıcı’ bir kalemle yazılan hizmet yazıları sayesinde hedef kitle kobinin ne yaptığını öğrenir, potansiyel bir müşteriye dönüşür.

Sosyal Medya Metinleri

Dijital pazarın önemli bir parçası olan sosyal medya kobinin mutlaka yer alması gereken bir alandır. Sosyal ağlarda yapılan her paylaşım için de içerik üretimi şarttır. Platformun diline hâkim olan içerikler sayesinde kobiler sosyal medyada da kendisini göstermeyi başarır.

İnfografikler

Kitle kolay tüketebileceği içerikleri sever. Görsel içerikler de tüketimi zevk veren cazip içeriklerdir. Yazı ve görselliğin harmanlandığı infografikler kobilerin dijital pazarda hedef kitlesi tarafından tanınmasını sağlayacak, dikkate alınmasına yardımcı olacak olan içeriklerdir.

Bu türler kobi içerik üretimi esnasında ortaya çıkan, kobilerin ihtiyacını gideren içeriklerdir. İsteklerine cevap veren içerikler sayesinde kobiler dijital pazarda iyi bir yer edinmeyi başarır.

Kobilerin Büyük Sesi İçerik ile Duyulsun!

kobilerin büyük sesi

Kobiler ne istiyor? Bir kobi dijital pazara neden adımını atar? Kobi içerik üretimi sürecine başlamadan önce sorgulanması gereken şeylerden birisi bu sorulardır. Dijital pazar… Rekabetin zorlu olduğu, kitlenin dağınık bir halde her yerde olduğu, yükselmek için çok fazla emek isteyen bir ortam… Geleneksel pazarın sıradan, eskimiş ama güvenli ortamına bir kobi bunlar için mi veda eder? Yoksa daha fazla bilinirlik kazanmak, müşteri ağını arttırmak, ürünlerinin kalitesini daha fazla insana sunmak için mi dijital pazara katılırlar?

İçerik üretiminin kaliteli ve ‘yaratıcı’ olmasını için bunu bilmek önemlidir. Kobinin amacı içeriklerin ana fikri olur. Blog, sosyal medya postu, görsel fark etmeksizin üretilen her içerikte doğrudan ya da dolaylı olarak kobinin amacı hedef kitleye göz kırpar.

‘Ben bilinirlik kazanmak istiyorum!’ diyen bir kobi için üretilen içerikler bu istek üzerine kurulur. ‘Satışlarımın yükselmesi benim hayalim!’ diyen bir kobinin içerikleri ise daima hedef kitleyi harekete geçirecek düzlemde hazırlanır. Devasa pazarda ‘büyük’ adımlar atmak isteyen kobinin amacının gerçek olması için içerikler en kaliteli şekilde oluşturulur.

Kobi içerik üretimi sonucunda ortaya çıkan etkileyici, kaliteli ve taze içeriklerin dijitalde yankı bulması için doğru yerde ve zamanda yayınlanması gerekir. Bu da hedef kitle analiziyle belirlenen bir detaydır. Kitlenin nerede ne zaman bulunduğunu keşfederek ona göre kobi içeriklerini sunar. İçeriklerin doyuruculuğu ve eşsiz lezzeti sayesinde kobi amacına biraz daha yaklaşır.

İçeriklerin kobiye hizmet edip, dijital dünyada ona bir yer açması için ise ‘yaratıcı’ bir dokunuşa ihtiyaç vardır.

Kobi İçerik Üretimini Yaratıcı Metin Yazarı ile Tanıştırın!

Bilinirlik, yüksek oranda satış, müşteri güveni. Bir kobinin hayal edebileceği her şey… Kobi içerik üretimi sayesinde bu hayaller gerçek olur. İçerik azımsanmayacak bir güce sahiptir. Bu gücü ‘yaratıcı’ bir biçimde kullanmak ise Yaratıcı Metin Yazarı’nın işidir.

Yaratıcı Metin Yazarı olarak biz kobileri destekliyoruz. Dijital pazarda kendinize sağlam bir yer edinmeniz için en iyi içerikleri size sunuyor, kobinizin sesi oluyoruz. Kafanızın karıştığı noktada danışmanlığımızla ortaya çıkıyor, ‘büyük’ başarıları selamlamanız için size yardım ediyoruz.

Markanın en ‘yaratıcı’ hali olan biz, kobinizin dijital pazarda ‘büyük’ bir ses getirmesi için varız!

Kaynakça

  • Ayaydın, Hasan, Dijitalleşmenin Kobi’lere Sunduğu Fırsatlar, TEPAV
  • Ceci, Federica & Lubatti, Daniela, Personal Relationships And İnnovation Diffusion İn SME Networks: A Content Analysis Approach, Cilt 41, Sayı 3, 2012
  • Pınar, Abdulbaki, E-Ticaret ve Kobiler, Eğitim Yayınevi, Baskı 1, 2022
Bize Ulaşın
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?